Säkra projekt

Säkra projekt - vår definition

Projekt som omfattar uppförande av kritisk infrastruktur, större renoveringar eller ombyggnationer av objekt som nyttjas för säkerhetskänslig, eller på annat sätt samhällsviktig verksamhet kan innefatta höga skyddsvärden.

Detta kan vara fysiska konstruktioner, säkerhetstekniska lösningar, person- och logistikflöden samt information om inplacerad verksamhet eller objektet i sig självt. Vi har specialiserat oss på att säkerställa skyddet av dessa värden i denna typ av infrastrukturprojekt.

Vår erfarenhet

Vi har god kunskap om de processer och kompetenser som verkar i byggprojekt och har etablerat metoder för att upprätthålla säkerheten för projektets skyddsvärden genom hela processen. Från förstudier och utredningar i tidiga skeden, genom projektering, upphandling, produktion och avslut inklusive slutbesiktning och överlämning till aktuell förvaltningsorganisation. 

I vårt arbete beaktar vi återkommande förvaltningsaspekter för att kunna medverka till en långsiktig och ändamålsenlig lösning.

Kom i kontakt

Vill du veta mer?