Säkra objekt

Säkra objekt - vår definition

I uppförandet, större renoveringar eller ombyggnationer av objekt som nyttjas av säkerhetskänslig eller på annat sätt samhällsviktig verksamhet, kan extraordinära lösningar för fysiskt skydd vara nödvändiga. Om objekten dessutom omfattas av antikvariska bevarandekrav eller innefattar stora flöden av människor och logistik, krävs ofta verksamhetsanpassade lösningar av det fysiska skyddet som både skyddar de funktioner och verksamheter som ska bedrivas i denna typ av objekt.

Vår erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av att utforma och omsätta övergripande krav på fysisk säkerhet genom hela byggprocessen fram till färdigt objekt. Vi medverkar till att den initiala kravställningen omhändertas och har även god förståelse för hur hänsyn och avväganden till andra myndighets- och verksamhetskrav behöver tas.

Vi har en unik erfarenhet av fysisk säkerhet för objekt med höga skyddsvärden, där vi kontrollerar att kraven efterlevs under hela processen. Från tidiga skeden, genom projektering, upphandling och produktion till färdigt objekt. 

Läs mer om vår erfarenhet av skydd mot explosiva hot.

Kom i kontakt

Vill du veta mer?