Skydd av samhällsviktig infrastruktur och säkerhetskänslig verksamhet

Om oss

Phenox Group startade 2010 och samlar idag kompetens inom tre huvudområden som vi valt att definiera som ”Säker verksamhet”, ”Säkra projekt” och ”Säkra objekt”. 

Företagets målsättning är att leverera hög kvalitet med god precision. Med detta menas både att våra kunder ska vara nöjda med leveransen och att våra leveranser håller hög kvalitet utifrån våra uppdrag.

Samhällsviktig infrastruktur och säkerhetskänslig verksamhet

Oavsett omvärldsutveckling och det generella säkerhetsläget i vårt närområde, finns verksamheter och infrastruktur som behöver skyddas långsiktigt. 

Vi har specialiserat oss på att bistå våra kunder med att etablera ett systematiskt säkerhetsarbete, som inte bara följer givna lagkrav utan också ger ett långsiktigt och effektivt skydd av kritiska skyddsvärden. 

Vi har även utvecklat metodiska arbetssätt för att etablera fysiskt skydd och säkerhetsskydd i komplexa infrastrukturprojekt.  Detta för att projekten ska kunna slutföras med bibehållet skydd kring de värden som projekten skapat eller förvaltat och det fysiska skydd som ställda krav angivit. 

Vill du jobba med oss?

Vi har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare där varje anställning ska ha ett långsiktigt perspektiv. Varje individ ska ha en personlig utvecklingsplan som omhändertar både individens intressen och behov av utveckling och som samtidigt matchar bolagets behov av kompetens. Vår personal ska vara erfaren, kompetent och ska ges goda förutsättningar att trivas på arbetet.

Kom i kontakt

Vill du veta mer?