Skydd mot explosiva hot

Vår erfarenhet

För att skydda sig mot explosiva hot behövs kunskap om vilka effekter som uppstår vid detonationer. Dessa är bland andra impulslaster samt primär- och sekundärsplitter. Effekterna får dessutom olika verkan beroende på exempelvis laddningsvikt, omgivning och avstånd från objekt och människor. Vi har erfarenhet av att ta fram kravställningar på det fysiska skyddet i objekt som motverkar dessa effekter.

Vidare har vi erfarenhet och egen förmåga att hitta, identifiera och omhänderta explosiver som kan förekomma på nedlagda skjutfält eller byggetableringar.

Vi beskriver vår förmåga att stödja verksamheter med detta närmare på anmodan.

Kom i kontakt

Vill du veta mer?