Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskyddet ska därmed tillse att verksamhetens skyddsvärden inte exponeras genom att verka förebyggande, långsiktigt och med bibehållen effekt. Detta ställer krav på ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete, något som vi i våra uppdrag sätter i stort fokus.

Våra tjänster

  • Säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner
  • Integrera ett systematiskt säkerhetsarbete med ett långsiktigt perspektiv
  • Informationssäkerhetsarbete
  • Stöd vid säkerhetsskyddad upphandling
  • Stöd vid säkerhetsprövning av personal
  • Stöd vid incidentrapportering och incidenthantering