Explosiva hot

Explosiva hot

Kompetensområdet omfattar riskbedömning och skyddsåtgärder mot explosiva hot. Detta inbegriper OXA/EOD, dynamiska lastfall, men även operativa koncept och utbildning för t.ex. en säker post- och godshantering.  Detta är en central kompetens i arbetet med att skapa säkra flöden.

Vi stödjer fastighetsägare med avveckling av f.d. övnings- och skjutfält där det kan föreligga risk för oexploderad ammunition, s.k. OXA. Arbetet genomförs både åt stat, kommun och privata markägare.  

Våra tjänster

• Risk- och medvetenhetsutbildning avseende explosiva hot och risker
• Riskreducerande åtgärder
• Praktisk verifiering av inhämtad information
• Teknisk sakkunskap
• Utbildning och framtagande av operativa koncept för skydd mot explosiva hot och risker
• Kartläggning och riskbedömning av f.d. övnings- och skjutfält samt skjutmål
• Kvalitetsarbete och uppföljning av genomförda och pågående sök- och röjningsarbeten
• Sök och röjning av OXA