Start

 1. Välkommen till Phenox Group

  Vi arbetar med skydd av kritisk infrastruktur och samhällsviktig verksamhet. 

  Med hög kvalité, kompetens och engagemang bidrar vi till ett tryggare samhälle.                                                                                          

 2. Säkerhetsskydd

  Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

  Säkerhetsskyddet ska därmed tillse att verksamhetens skyddsvärden inte exponeras genom att verka förebyggande, långsiktigt och med bibehållen effekt. Detta ställer krav på ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete, något som vi i våra uppdrag sätter i stort fokus.

  Våra tjänster

  • Säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner
  • Integrera ett systematiskt säkerhetsarbete med ett långsiktigt perspektiv
  • Informationssäkerhetsarbete
  • Stöd vid säkerhetsskyddad upphandling
  • Stöd vid säkerhetsprövning av personal
  • Stöd vid incidentrapportering och incidenthantering
 3. Fysiskt skydd

  Vi utför helhetsåtaganden för den offentliga sektorn och större organisationer som omfattar säkerhetsprojektering och projektsäkerhet i strategiska infrastrukturprojekt.

  Uppdragen riktar sig i huvudsak mot centrala delar av statsförvaltningen, myndigheter, energiförsörjning och annan kritisk infrastruktur. Den gemensamma nämnaren i dessa uppdrag är skydd av samhällsviktig verksamhet mot avsiktlig skada.

  Hos oss finns även unik kunskap avseende metodutveckling för skydd mot explosiva hot och dynamiska laster i stadsmiljö. Vi har bred erfarenhet av projektledning och konceptutveckling där avvägningen av nytta, risk och kostnad är en central del i den slutliga lösningen och där investeringar och driftkostnader beaktas för att uppnå den lägsta totalkostnaden över en livscykel. 

  Våra tjänster

  • Hot- och sårbarhetsanalyser
  • Identifiering, tolkning och omhändertagande av krav
  • Framtagande av byggnadstekniska, säkerhetstekniska, organisatoriska och administrativa skyddsåtgärder
  • Metodutveckling för skydd mot explosiva hot och dynamiska laster
  • Integrera ett systematiskt säkerhetsarbete med ett långsiktigt perspektiv
  • Stöd vid säkerhetsskyddad upphandling
  • Stöd vid säkerhetsprövning av personal
  • Stöd vid incidentrapportering och incidenthantering

   

 4. Explosiva hot

  Kompetensområdet omfattar riskbedömning och skyddsåtgärder mot explosiva hot. Detta inbegriper OXA/EOD, dynamiska lastfall, men även operativa koncept och utbildning för t.ex. en säker post- och godshantering.  Detta är en central kompetens i arbetet med att skapa säkra flöden.

  Vi stödjer fastighetsägare med avveckling av f.d. övnings- och skjutfält där det kan föreligga risk för oexploderad ammunition, s.k. OXA. Arbetet genomförs både åt stat, kommun och privata markägare.  

  Våra tjänster

  • Risk- och medvetenhetsutbildning avseende explosiva hot och risker
  • Riskreducerande åtgärder
  • Praktisk verifiering av inhämtad information
  • Teknisk sakkunskap
  • Utbildning och framtagande av operativa koncept för skydd mot explosiva hot och risker
  • Kartläggning och riskbedömning av f.d. övnings- och skjutfält samt skjutmål
  • Kvalitetsarbete och uppföljning av genomförda och pågående sök- och röjningsarbeten
  • Sök och röjning av OXA
 5. Om oss

  Vi tror att erfarenhet, kunskap och kontinuitet är en förutsättning för att göra skillnad för våra kunder. Våra återkommande kunder ska känna trygghet i att vi känner till deras verksamhet och att vi har redundans i våra åtaganden.

  Särskilt utvalda individer, som genom goda incitament väljer att arbeta hos oss under lång tid, bidrar till att företaget utvecklas.  Långsiktigheten utgör en bra grund för företagets kvalitetsarbete.

  Vår personal har stor erfarenhet av omfattande och framgångsrika utvecklingsprocesser i stora organisationer.

  Phenox dataskyddspolicy

  Vill du jobba hos oss

  Vi utvecklas ständigt. Kontakta oss om du är engagerad, analytisk och har god samarbetsförmåga. Vi ser också att du har kunskap inom något av områdena:

  • Säkerhetsskydd​ 
  • Byggnadsteknisk säkerhet 
  • Säkerhetsteknik

   

  Kontakta oss

 6. Kontakta oss

  Phenox Group AB

  Besöksadress Stockholm: Arsenalsgatan 2

  Besöksadress Eksjö: Nannylundsgatan 13A

  Tel: +46 (0) 8 22 11 00

  Email: info@phenoxgroup.com